Překládání pro mě znamená více než pouhou práci. Vidím v něm smysluplnou činnost, při níž mohu neustále růst a obohacovat své poznání, rozšiřovat jazykové znalosti a zároveň pomáhat překlenovat mosty mezi různojazyčnými světy.

Překladatel je zpravidla tvor neviditelný, svou prací však zanechává viditelné stopy. Ty jsou v některých případech dostupné i širšímu okruhu čtenářů či diváků. Chcete-li vidět, jaké viditelnější stopy jsem zanechala já, podívejte se na přehled mých dosavadních překladů knih a dokumentárních filmů.

        Pište a volejte:

     rezacova.m@volny.cz

             608 877 629

 

Najdete mě rovněž na:

Proz.co m

Lin kedin

 Faceboo k 

Kontakt

Mgr. Magdaléna Řezáčová rezacova@prekladynamiru.cz